naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
31.07.2012


Taxi szara strefa.

   
    W dniu 27 lipca 2012 r. inspektorzy z WITD w Krakowie przy współpracy z inspektorami z Wydziału ds. Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym GITD, którzy w trakcie pełnienia służby na terenie miasta Krakowa zatrzymali do kontroli taksówkę przewożącą pasażerów w niezapiętych pasach bezpieczeństwa ujawnili także wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji. Przedmiotowa licencja została cofnięta przewoźnikowi w dniu 7 marca 2011 r., w związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 8000 zł. Kontrolowany kierowca nie posiadał także ważnego ubezpieczenia OC, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz orzeczenia psychologicznego, co skutkowało usunięciem pojazdu na parking strzeżony, jak również nałożeniem mandatu karnego w wysokości 1200 zł.


Dalszy ciąg działań kontrolnych prowadzonych w centrum Krakowa polegał na wyszukiwaniu taksówek, które wykonują przewozy osób bez posiadania stosownej licencji uprawniającej do wykonywania takich przewozów na terenie miasta Krakowa. W trakcie patrolowania miasta w rejonie Placu Matejki zauważono podejrzaną taksówkę, a podczas szczegółowej kontroli oraz analizy dokumentów okazało się, że podejrzenia inspektorów były jak najbardziej słuszne, gdyż kierujący przedmiotowym pojazdem woził klientów po Krakowie nie posiadając wymaganej licencji na realizowanie takich kursów. Wobec powyższego zostało wszczęte postepowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 8000 zł.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2012