naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
31.07.2012


Kontrola stosowania biletów ulgowych.

   
    W związku z coraz częstszymi sygnałami docierającymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie w sprawie nierespektowania ulg komunikacyjnych przysługujących osobom niewidomym na mocy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, inspektorzy w dniu 27 lipca 2012 r., przeprowadzili kontrole przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób na linii komunikacyjnej Kraków – Olkusz.

Wynik kontroli potwierdził informacje przekazane przez pasażerów w związku, z czym na przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne za pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości, co zagrożone jest karą w wysokości 2000 zł., jak również stwierdzono wykonywanie przewozu autobusem, który nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym, a naruszenie to wiąże się z karą 5000 zł. Kierowca został ukarany mandatem karnym wysokości 1000 zł.


Mając na uwadze niepokojące wyniki kontroli w zakresie stosowania przez przewoźników biletów ulgowych WITD w Krakowie informuje, że na terenie całego województwa małopolskiego na wszystkich liniach komunikacyjnych zostaną zintensyfikowane działania kontrolne pod kątem respektowania ulg ustawowych.

Jednocześnie wszystkim przewoźnikom przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), cennik opłat musi być podany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób. Zgodnie z art. 18a tej ustawy przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób uwzględnia uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów, a przepis art. 18b ust.1 pkt 6 nakłada obowiązek umieszczenia w cenniku opłat stosowanym przy tych przewozach cen biletów ulgowych określonych na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).

Za odmowę sprzedaży biletu ulgowego osobie uprawnionej, zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy można cofnąć przewoźnikowi zezwolenie z powodu naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zostało ono udzielone.


trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2012