naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
14.08.2012


Kolejne nieprawidłowości w przewozach regularnych.

   
    W dniu 13.08.2012 r. inspektorzy z WITD Kraków Oddział Terenowy w Chrzanowie przeprowadzili kontrolę busa kursującego na linii Zator – Kraków. Podczas przejazdu nieumundurowanego inspektora na w/w trasie zostały stwierdzone liczne naruszenia m.in. niewydawanie biletów pasażerom uiszczającym opłatę za przejazd, przewóz osób w liczbie przekraczającej dopuszczalną określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, korzystanie z telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy bez zestawu głośnomówiącego. Za powyższe naruszenia kierujący został ukarany mandatem karnym w kwocie 1700 zł oraz nałożonych zostało 12 pkt karnych.


W związku z naruszeniem przepisów: w zakresie wykonywania przewozu autobusem, który nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu regularnego, wysadzania pasażerów poza wyznaczonymi przystankami, braku legalizacji tachografu oraz realizacji kursu niezgodnie z wyznaczonym rozkładem jazdy wszczęto względem przedsiębiorcy postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem kary w kwocie 9500 zł.

Dodatkowo, w trakcie kontroli pojazdu inspektorzy ujawnili w pojeździe kilkadziesiąt fałszywych zaświadczeń potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu oraz wykresówek za okres obejmujący ostatnie 3 miesiące oraz przygotowane już dla kierowcy „stosowne” zaświadczenia do końca sierpnia 2012 r. potwierdzające fakt przebywania na okresie wolnym od pracy.

Ze względu na fałszowanie dokumentacji związanej z czasem pracy kierowcy oraz liczne naruszenia przepisów, zawiadomiono o powyższym organy wydające uprawnienia na wykonywanie przewozów drogowych oraz prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.


trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2012