naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
11.09.2012


Pojazd przewożący ładunek sypki.

   
    W dniu 6 września 2012 roku Inspektorzy WITD Kraków z Oddziału Terenowego w Nowym Targu w miejscowości Rabka zatrzymali do kontroli drogowej pojazd przewożący ładunek sypki.

Pomimo wydania polecenia inspektora do jazdy za pojazdem ITD, kierowca – domyślając się, że jego pojazd może być przeładowany, skręcił na prywatną działkę, gdzie wysypał cały ładunek.


Mając na uwadze powyższe wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 10 000 zł za niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w części.


trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2012