naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
11.10.2012


Wykonywali zadanie przewozowe używając magnesów
w celu ukrycia faktycznego czasu pracy kierowcy.

   
    W dniu 9 października 2012 roku inspektorzy WITD w Krakowie wspólnie z inspektorami z Oddziału Terenowego w Chrzanowie zatrzymali do kontroli dwa pojazdy przedsiębiorcy zagranicznego, który wykonywał międzynarodowy przewóz materiałów niebezpiecznych.

WITD Kraków

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kierowcy wykonywali zadanie przewozowe używając magnesów w celu ukrycia faktycznego czasu pracy kierowcy.

WITD Kraków

W wyniku stwierdzonych naruszeń zostały wszczęte postępowania administracyjne wobec przedsiębiorcy z uwagi na naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, jak również przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych na łączną kwotę 12 500 złotych, a na kierowców nałożono mandaty karne o łącznej wysokości 4 300 złotych.

WITD Kraków

Z uwagi na fakt, że kontrolowani kierowcy nie uiścili kaucji tytułem stwierdzonych naruszeń pojazdy zostały usunięte na parking strzeżony.
  

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2012