naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
20.12.2012


Naruszenie przepisów ADR.

   
   W dniu 18 grudnia 2012 roku na autostradzie A4 w miejscowości Balice inspektorzy WITD Kraków zatrzymali do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego oraz naczepy. W trakcie kontroli stwierdzono, że przewożono 4 000 kg ukrytego ładunku UN3265 z naruszeniem przepisów ADR.


Kierowcy przewożący towary niebezpieczne nie posiadali wymaganych zaświadczeń ADR, pojazdy nie były wyposażone w odpowiednie gaśnice (brakowało 9 elementów wyposażenia awaryjnego) oraz jednostka transportowa nie była oznakowana tablicami barwy pomarańczowej. Ponadto, stwierdzono nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi oraz umieszczanie w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.


Pojazdy zostały usunięte na parking strzeżony a wysokość kar za w/w naruszenia zostały wyliczone na kwotę 6 700 zł za naruszenie przepisów ADR oraz 10 000 zł za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Ponadto kierujących pojazdem ukarano mandatami karnymi o łącznej wysokości 4 000 zł.


trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2012