naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
08.02.2013


Wypadek pojazdu przewożącego zwierzęta bez zezwolenia.

   
    W dniu 08.02.2013r w godzinach porannych inspektorzy WITD OT Tarnów na wniosek KMP Tarnów oraz lekarza weterynarii koordynującego akcję ratowniczą w związku ze zdarzeniem drogowym w miejscowości Łęg Tarnowski, w którym ucierpiały przewożone zwierzęta podjęli działania kontrolne w zakresie oceny prawidłowości wykonywanego przewozu.


Stwierdzono;

  • Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia.
  • Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji.
  • Skrócenie dziennego czasu odpoczynku: - o czas powyżej 15 minut do jednej godziny, - za każdą następną rozpoczętą godzinę.
  • Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

W tym zakresie względem przewoźnika wszczęto postępowanie wyjaśniające.

Kierowcę za popełnione wykroczenia ukarano MK (5) na łączną kwotę 3200zł.

 

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013