naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
18.02.2013


Szara strefa „TAXI” w Krakowie.

   
    W miniony weekend inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadzili nocne działania kontrolne w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji w przewozach taxi.

WITD Kraków

Akcję przeprowadzili nieumundurowani inspektorzy, którzy udając zwykłych klientów dokonali 12 kontrolowanych przejazdów, w wyniku których stwierdzili w 3 przypadkach:
  • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji;
  • wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym;
  • wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym;
Dalszy ciąg działań kontrolnych prowadzonych w porze nocnej przez inspektorów polegał na rozpoznaniu, typowaniu i dokonaniu przejazdu kontrolnego taksówkami, w których zachodziło podejrzenie, że wykonują przewozy osób bez posiadania stosownej licencji uprawniającej do wykonywania takich przewozów na terenie miasta Krakowa.

WITD Kraków

W 5 przypadkach inspektorzy ujawnili wykonywanie transportu drogowego osób taksówką bez wymaganej licencji, za co grozi kara w wysokości 8000zł.

W wyniku w/w działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną sumę 112 tysięcy złotych, wobec przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania administracyjne, na kierowców nałożone mandaty karne oraz skierowane wnioski o ukaranie do Sądu oraz w dwóch przypadkach został powiadomiony Urząd Kontroli Skarbowej za nie wydanie paragonu z kasy fiskalnej.

WITD Kraków

Mając na uwadze efekty przeprowadzonej akcji, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie będzie prowadził systematyczne kontrole na terenie miasta Krakowa w celu wyeliminowania nieuczciwej konkurencji.
 

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013