naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
13.03.2013


Szara strefa „TAXI” w Krakowie - ciąg dalszy kontroli.

   
    W nocy z 8/9 marca 2013r. po raz drugi w tym roku na terenie miasta Krakowa zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach taxi. W akcji wzięły udział służby Inspekcji Transportu Drogowego, WRD Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miasta Krakowa.

Witd Kraków

Akcja polegała na wykonywaniu przejazdów kontrolnych przez nieumundurowanych pracowników w/w instytucji, którzy udając zwykłych klientów dokonali 9 kontrolowanych przejazdów, w wyniku których stwierdzili w 7 przypadkach:
  • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 8000zł kary;
  • wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 8000zł kary;
  • wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 8000zł kary;
W jednym przypadku stwierdzono:
  • wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 8000zł kary;
  • wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 8000zł kary;
WITD Kraków
 
Ujawniono także w jednym przypadku wykonywanie przewozu osób bez posiadania stosownej licencji uprawniającej do wykonywania takich przewozów na terenie miasta Krakowa – 8000zł kary. W wyniku w/w działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną sumę 192 tys. złotych, wobec przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania administracyjne, na kierowców nałożone mandaty karne oraz skierowane wnioski o ukaranie do Sądu.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że wraz z innymi służbami kontrolnymi będzie prowadził systematyczne kontrole na terenie miasta Krakowa w celu wyeliminowania nieuczciwej konkurencji.
 

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013