naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
19.03.2013


Rozszerzenie sieci dróg płatnych.

   
    Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r.( Dz.U. z 2013 r., poz. 17) zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej od 30 marca 2013r. ogólnopolska sieć dróg płatnych powiększy się o kolejne 160 kilometrów.

Do mapy płatnych tras dołączą:

Drogę ekspresową S7 i drogę krajową nr 7:
  • Obwodnicę Elbląga, odcinek: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N – węzeł Raczki (ok. 3,7 km)
  • Odcinek węzeł Modlniczka – węzeł Balice I (ok. 3,5 km)
  • Odcinek węzeł Raczki – węzeł Elbląg-Wschód (ok. 3,8 km)
Drogę ekspresową S8:
  • Odcinek węzeł Piotrków – węzeł Radziejowice (ok. 93,6 km) Drogę ekspresową S19:
  • Odcinek Stobierna – węzeł Rzeszów-Wschód (ok. 6,9 km)
Drogę krajową nr 4:
  • Obwodnicę Jarosławia, odcinek Tywonia – Tuczempy (koniec obwodnicy Jarosławia) (ok. 11,3 km)
Drogę krajowa nr 79:
  • Odcinek Jaworzno (granica miasta) – węzeł Modlniczka (ok. 37,8 km)
 
Mapa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012r.


trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013