naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
24.04.2013


Niewłaściwy przewóz towarów niebezpiecznych.

   
    W dniu 23 kwietnia 2013 roku na autostradzie A4 w miejscowości Balice inspektorzy WITD z Krakowa zatrzymali do kontroli pojazd wykonujący przewóz drogowy towarów niebezpiecznych oznakowany tablicami barwy pomarańczowej z numerami UN 1202.

WITD Kraków

Podczas analizy dokumentów przewozowych inspektorzy ujawnili, że pojazd jest nieprawidłowo oznakowany ponieważ przewozi towar niebezpieczny UN 3082, czyli materiał zagrażający środowisku.

Ponadto stwierdzono także:
  • niewyposażenie środka transportu w wymagane instrukcje pisemne, 
  • nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, 
  • niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane: gaśnice lub gaśnice niespełniające warunków określonych odpowiednio w ADR lub ADN,
  • niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane: wyposażenie ochronne określone odpowiednio w ADR lub ADN,
  • nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu, w cysternie, pojeździe- baterii, kontenerze, MEGC lub pojeździe MEMU, niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie, w zakresie: tablicy lub tablic barwy pomarańczowej,
  • nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu, w cysternie, pojeździe- baterii, kontenerze, MEGC lub pojeździe MEMU, niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie, w zakresie: nalepki lub nalepek ostrzegawczych,
  • nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu, w cysternie, pojeździe baterii, kontenerze, MEGC lub pojeździe MEMU, niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie, w zakresie: innego wymaganego oznakowania,
  • wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia.
WITD Kraków

Ze względu na stwierdzone naruszenia, pojazd usunięto na parking strzeżony oraz wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem kary na łączną kwotę 16 750 zł.

WITD Kraków
 

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013