naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
29.04.2013


Zintegrowane działania kontrolne przeciwko
„szarej strefie” taxi w Krakowie.

   
    Zintegrowane działania kontrolne przeciwko „szarej strefie” taxi w Krakowie W nocy z 26/27 kwietnia 2013r. już po raz trzeci w tym roku na terenie miasta Krakowa zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach okazjonalnych osób. W akcji wzięły udział służby Inspekcji Transportu Drogowego, WRD Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Kontroli Skarbowej.

WITD Kraków

Akcja polegała na wykonywaniu przejazdów kontrolnych przez nieumundurowanych pracowników w/w instytucji, którzy udając zwykłych klientów dokonali 9 kontrolowanych przejazdów, w wyniku których w 7 przypadkach ujawniono:

  • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 8000zł kary;
  • wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 8000zł kary; 
  • wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 8000zł kary;

W jednym przypadku stwierdzono wykonywanie przewozu osób taksówką bez posiadania stosownej licencji uprawniającej do wykonywania takich przewozów na terenie miasta Krakowa – 8000zł kary.

W wyniku w/w działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną sumę 176 tys. złotych, wobec przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania administracyjne, na kierowców nałożone mandaty karne oraz skierowane wnioski o ukaranie do Sądu. Ponadto przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej zostały wszczęte dwa postępowania karno-skarbowe.

Na uwagę zasługuję fakt, iż w trakcie jednego przejazdu kontrolnego realizowanego przez „pseudo taksówkę” reklamującą się, jako „Bezpieczny przejazd” kierujący tymże pojazdem na widok oznakowanego pojazdu Inspekcji Transportu Drogowego, chcąc uniknąć kontroli podjął próbę ucieczki wraz z pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa. Ucieczka została udaremniona, a wobec kierującego zostanie przeprowadzone stosowne postępowanie za próbę niepoddania się kontroli oraz stworzenia zagrożenia życia i zdrowia dla pasażera.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie prowadził czynności inspekcyjne wraz z innymi służbami kontrolnymi na terenie miasta Krakowa w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013