naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
16.05.2013


Fałszerstwa zapisów tachografu.

   
    W dniu 15 maja 2013 r. na ponad 80 przeprowadzonych kontroli drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego zostało wykrytych 6 przypadków mających związek z różnego typu fałszerstwami związanymi z pracą tachografów w celu niestosowania się do norm czasu jazdy i odpoczynku przez kierujących pojazdami i podmiotami wykonującymi przewóz drogowy.

WITD Kraków

Niepokojący jest fakt, że tylko od początku miesiąca maja 2013r., inspektorzy wykryli aż 17 przypadków w/w fałszerstw, a prowadzone działania kontrolne mają charakter rutynowy i nie były to akcje związana z kontrolą tego typu nieprawidłowości.

WITD Kraków

Inspektorzy WITD w Krakowie niemal codziennie stwierdzają nieprawidłowości związane z rejestracją tachografu, co wskazuje na nieprzestrzeganie norm czasu jazdy oraz odpoczynku przez kierowców ciężarówek i ma duży wpływ na stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Nadmienić należy, że stosowanie powyższych praktyk jest zagrożone wysoką karą pieniężną, jak również zagrożone sankcją wynikającą z Kodeksu Karnego.
 

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013