naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
23.05.2013


Trójstronna wymiana inspektorów transportu drogowego.

   
    W dniach 21 - 22 maja 2013 roku w Krakowie odbyła się trójstronna wymiana inspektorów transportu drogowego, w której wzięli udział przedstawiciele Niemiec (Bundesamt für Güterverkehr - BAG), Republiki Czeskiej (Centrum Služeb pro Silniční Dopravu – CSPSD) oraz Polski (ITD).

WITD Kraków

Strona polska zaprezentowała organizację i funkcjonowanie WITD w Krakowie, jak również Delegatury Południowej GITD, tj. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz Wydziału ds. Elektronicznego Poboru Opłat.

WITD Kraków

W trakcie wspólnych kontroli drogowych goście mogli zapoznać się, m.in. ze sposobem ważenia z wykorzystaniem preselekcji w punkcie kontrolnym Wola Dębińska, a także obserwować sposób wykonywania czynności przez ITD.

WITD Kraków

Na uwagę zasługuje fakt, że organizowane cyklicznie trójstronne wymiany inspektorów mają na celu wymianę doświadczeń oraz wypracowanie jednolitej formy kontroli we wszystkich państwach członkowskich tak, aby nie dochodziło do różnic w podejściu służb kontrolnych w czasie przeprowadzania kontroli drogowych.

WITD Kraków

Goście byli pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu oraz uprawnień polskiej ITD.

WITD Kraków

WITD Kraków

WITD Kraków

WITD Kraków


trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013