naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
24.06.2013


Nieprawidłowości podczas przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych.

   
    W dniu 20 czerwca 2013 roku inspektorzy WITD z Krakowa wspólnie z funkcjonariuszami policji KMP w Krakowie przeprowadzili kontrolę drogową pojazdu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych przewożący 18 000l paliwa UN 1202.

WITD Kraków

Podczas kontroli stwierdzono:
  • niewyposażenie środka transportu w wymagane instrukcje pisemne,
  • niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane wyposażenie ochronne określone odpowiednio w ADR lub ADN,
  • dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR,
  • nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, 
  • niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane gaśnice lub gaśnice niespełniające warunków określonych odpowiednio w ADR lub ADN,
  • przewóz towaru niebezpiecznego z dokumentem przewozowym, o którym mowa w pkt 2 lub 3 albo bez dokumentu przewozowego,
  • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji.
WITD Kraków

Ze względu na stwierdzone naruszenia wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem kary na łączną kwotę 10 450 zł. Jednocześnie informujemy, że ITD przeprowadziło już wcześniej kontrolę w siedzibie przedsiębiorcy, gdzie stwierdzono liczne naruszenia na łączną kwotę w wysokości 16 400zł.

WITD Kraków

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013