naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
16.07.2013


Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.

   
    W dniu 12.07.2013r. na terenie miasta Zakopane zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach osób. W akcji wzięły udział służby Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Urzędu Skarbowego.


Akcja polegała na wykonywaniu przejazdów kontrolnych przez nieumundurowanych pracowników w/w instytucji, którzy udając zwykłych klientów dokonali 3 kontrolowanych przejazdów, w wyniku których stwierdzili:
  • dwukrotnie wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 8000 zł kary;
  • w jednym przypadku stwierdzono wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 8000 zł kary.

W dwóch przypadkach dodatkowo kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi za przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 8 osób (500 zł i 8 pkt. karnych) oraz 10 osób (500 zł i 10 pkt. karnych).
   

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013