naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
22.07.2013


Działania kontrolne przeciwko „szarej strefie”
w przewozach osób w Krakowie.

   
    W nocy z 19/20 lipca 2013r. po raz kolejny w tym roku na terenie miasta Krakowa zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach okazjonalnych osób.

Akcja polegała na wykonywaniu przejazdów kontrolnych przez nieumundurowanych inspektorów, w wyniku których w 2 przypadkach ujawniono:
  • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 8000zł kary;
  • wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 8000zł kary;
  • wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 8000zł kary;
W wyniku w/w działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną sumę 48 tys. złotych, wobec przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania administracyjne, na kierowców nałożone mandaty karne oraz skierowane wnioski o ukaranie do Sądu.


Na uwagę zasługuję fakt, iż w trakcie jednego przejazdu kontrolnego realizowanego przez „pseudo taksówkę” kierujący nie posiadał dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz ubezpieczenia OC, a ważność badań technicznych upłynęła w kwietniu br.


W związku z powyższym pojazd został usunięty na parking strzeżony na koszt właściciela.


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie prowadził czynności inspekcyjne, w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013