naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
17.09.2013


Tydzień nocnych działań kontrolnych.

   
    Informujemy, że inspektorzy WITD w Krakowie w okresie od 09.09.2013r. do 13.09.2013r. prowadzili nocne akcje kontrolne, w wyniku których zostało skontrolowanych 180 pojazdów, w tym dokonano 20 ważeń z czego w 13 przypadkach zostało wszczęte postępowanie wobec przewoźników, którzy wykonali przejazd pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia. Podczas akcji nałożono 95 mandatów karnych na łączną kwotę 42 200 zł i zatrzymano 17 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdów.


W trakcie kontroli inspektorzy ujawnili trzy przypadki nierejestrowania za pomocą urządzenia rejestrującego wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi, a w jednym przypadku samowolną ingerencję w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu rejestrującym. Przedmiotowa kontrola miała miejsce na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Trzebinia, gdzie inspektorzy z WITD Kraków Oddział Terenowy Chrzanów zatrzymali do kontroli pojazd polskiego przewoźnika realizujący przewóz drogowy. W trakcie kontroli inspektorzy ustalili, że na okazanej przez kierowcę wykresówce nie została zarejestrowana całość przebytej przez pojazd drogi oraz wszystkie aktywności kierowcy.Podczas dalszych czynności kontrolnych, w tym oględzin tachografu, inspektorzy ujawnili fakt, iż tachograf pojazdu którym wykonywany jest przewóz wyposażony został w dodatkowe urządzenie - wyłącznik, który ingeruje w prawidłową prace tachografu, powodując brak rejestracji przebytej drogi przez pojazd i jego prędkości oraz prawidłowych aktywności kierowcy, zapisując odpoczynek na wykresówce w trakcie prowadzenia przez kierowcę pojazdu.

Ustalono, iż dodatkowe urządzenie zostało wbudowane wewnątrz tachografu i uruchamiane było za pomocą odpowiedniego ustawienia pokrętła selektora. Wykonano przejazd kontrolny, który potwierdził wcześniejsze ustalenia, sporządzono odpowiednią dokumentację.

W związku z powyższym kierującego ukarano mandatem karnym w kwocie 2.000 zł, wszczęto postępowanie administracyjne względem przedsiębiorcy zagrożone nałożeniem kary administracyjnej w kwocie 5.000 zł.

Całość sprawy zostanie przekazana do prokuratury celem prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.
 

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013