naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
09.10.2013


Kontrola stanu technicznego taboru komunikacji miejskiej.

   
    W dniu 8 października 2013 roku inspektorzy WITD Kraków z Oddziału Terenowego w Nowym Sączu prowadzili kontrole drogowe taboru komunikacji miejskiej w Nowym Sączu.


W wyniku prowadzonych działań zrealizowano 20 kontroli autobusów, stwierdzając w 11 przypadkach nieprawidłowości stanu technicznego. Wobec powyższego, zatrzymano 11 dowodów rejestracyjnych, nałożono 12 mandatów karnych na łączną kwotę 650 zł. Najczęściej spotykane usterki to nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych, a w jednym przypadku autobus przewożący pasażerów nie posiadał aktualnych badan technicznych.


Biorąc pod uwagę wyniki kontroli, tutejszy Inspektorat będzie prowadził dalsze inspekcje w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013