naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
25.11.2013


Przekroczenie dmc w pojeździe, zamieniony dowód i tablice.

   
    W dniu 21 listopada 2013r. inspektorzy WITD Kraków z Oddziału Terenowego w Chrzanowie wykonując zadania inspekcyjne zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Steyr, który wykonywał przejazd drogą powiatową w Oświęcimiu.

Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli stwierdzono na podstawie dokumentu przewozowego, że została przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu wykonującego przewóz materiałów sypkich.

Dalsze czynności kontrolne wskazały i potwierdziły, że okazany dowód rejestracyjny pojazdu, ubezpieczenie OC, jak również tablice rejestracyjne pojazdu zostały zamienione i założone od innego pojazdu.


Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak aktualnego sprawdzenia okresowego tachografu, co stanowiło podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z załącznikiem nr 3 lp. 6.1.4 ustawy o transporcie drogowym (kwota kary 1 000zł).


Na podstawie przeprowadzonego ważenia pojazdu stwierdzono, że masa pojazdu z ładunkiem wynosiła 30300 kg, w związku w powyższym została przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu o 6300 kilogramów.

Został również przekroczony dopuszczalny naciski osi podwójnej napędowej pojazdu o 5800kg.

W wyniku przeprowadzonego ważenia pojazdu zostało wszczęte postępowanie administracyjne względem przedsiębiorcy wykonującego przewóz oraz załadowcy towaru w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, za co grozi kara administracyjna w wysokości 15 000 zł.


Na kierującego pojazdem został nałożony mandat karny w wysokości 650zł za naruszenie przepisów o przewozie materiałów sypkich oraz za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności pojazdu.

Podczas kontroli stwierdzono również, że pojazd jest niesprawny technicznie i ma nadmiernie zużyty bieżnik opony i nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013