naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
16.12.2013


Ważenie pojazdów w Alwerni.

   
W dniach 2 - 13 grudnia 2013 roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie na drodze wojewódzkiej numer 780 w Alwerni prowadzili czynności inspekcyjne ukierunkowane na kontrole pojazdów potencjalnie przeładowanych.


W wyniku prowadzonych działań skontrolowano 102 pojazdy, z czego zważono 30, stwierdzając w 15 przypadkach naruszenie ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nienormatywnym bez stosownego zezwolenia. W związku z powyższym na przewoźników zostały wszczęte postepowania administracyjne zagrożone łączną karą w wysokości 90 500 zł. Ponadto na kierowców nałożono 25 mandatów karnych na łączną kwotę 6300zł oraz zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdów.


trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013