naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
21.01.2014


Działania kontrolne oraz promujące bezpieczeństwo
na drogach, w związku z Pucharem Świata w skokach
narciarskich w Zakopanem.

   
    W dniach 16 – 19.01.2014 r. inspektorzy WITD w Krakowie oraz GITD Delegatury Południowej wspomagali Policję w działaniach kontrolnych w Zakopanem oraz drogach dojazdowych, w związku z dużym zainteresowaniem towarzyszącym mającemu się odbyć konkursowi skoków narciarskich.


Kontrolowano głównie przewóz osób, w tym przewóz taxi, pod kątem przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (przewóz osób bez licencji na Zakopane). Podczas każdej kontroli badano trzeźwość kierowców.

Przeprowadzono 77 kontroli drogowych, nałożono 8 mandatów karnych za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na łączną kwotę 600 zł, 2 mandaty karne na łączną kwotę 2000 zł za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, tj. okazanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego noszącego ślady ingerencji we wpisach dotyczących dat przeprowadzonych badań oraz ważności tychże dokumentów oraz zatrzymano 2 dowody rejestracyjne.


Ponadto, w trakcie kontroli inspektorzy ujawnili następujące naruszenia:
  • lp. 2.2.2. zał. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym dotyczących godzin odjazdu i przyjazdu,
  • lp. 5.2.1. zał. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut,
  • lp. 5.2.2. zał. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy za każde następne rozpoczęte 30 minut.

Obecność Inspekcji miała również charakter informacyjny dla osób przebywających na skokach, gdyż zorganizowano akcję mającą na celu uświadamianie co do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, czemu służył punkt informacyjny połączony z rozdawaniem gadżetów, materiałów związanych z promowaniem zasad bezpieczeństwa na drodze.
 

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014