naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
31.01.2014


Spotkanie Rady Konsultacyjnej przy Małopolskim Wojewódzkim
Inspektorze Transportu Drogowego.

   
    W dniu 30 stycznia br. odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska przedsiębiorców: Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Galicja”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Osobowych, Krakowskiej Izby Turystyki, Sądeckiej Izby Gospodarczej, a także Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego oraz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.


Spotkanie poświęcone było podsumowaniu wyników kontroli na terenie województwa małopolskiego w 2013 roku, omówieniu projektów zmian związanych z ruchem drogowym, wymianom uwag i poglądów w zakresie funkcjonowania rynku przewozowego, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów przeciążonych.


Dużą część spotkania poświęcono sprawom związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W związku z wejściem w życie od sierpnia br. obowiązku posiadania przez pieszych elementów odblaskowych, poinformowano środowisko społeczne o rozpoczęciu przez tut. Inspektorat akcji związanej z rozdawaniem podczas kontroli autobusów przewożących pasażerów, szczególnie dzieci i młodzież szkolną, kamizelek i opasek odblaskowych. Inicjatywa ta spotkała się z ogromną aprobatą strony społecznej i deklaracją wsparcia w postaci przekazania różnorakich gadżetów związanych z ideą poprawy bezpieczeństwa na drogach.
 

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014