naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
04.03.2014


Szara strefa „TAXI” w Krakowie.

   
    W nocy dnia 28 lutego 2014 roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta Krakowa przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach taxi.

Na podstawie przeprowadzonych w porze nocnej kontroli na terenie miasta Krakowa w czterech przypadkach stwierdzono:
  • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji,
  • wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5,
  • wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b.
W wyniku ww. działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną sumę 96 tysięcy złotych, wobec przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania administracyjne, natomiast wobec kierowców zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu.


Mając na uwadze efekty przeprowadzonej akcji, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie będzie prowadził systematyczne kontrole na terenie miasta Krakowa w celu wyeliminowania nieuczciwej konkurencji.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014