naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
27.03.2014


Starosta Wielicki przekazuje WITD w Krakowie wagi
do kontroli mas pojazdów.

   
    W dniu 27 marca 2014 r. Starosta Wielicki przekazał w użytkowanie WITD w Krakowie komplet wag samochodowych.

WITD Kraków

Wagi wykorzystywane będą do kontroli dopuszczalnych mas i nacisków na osie pojazdu na terenie powiatu wielickiego. Współpraca pomiędzy Starostwem Wielickim a WITD w Krakowie została zacieśniona w obszarze kontroli tonażu pojazdów, ze względu na obserwowany wzrost natężenia przejazdu pojazdów ponadnormatywnych na drogach powiatu wielickiego.


trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014