naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
28.04.2014


Zintegrowane działania kontrolne przeciwko
„szarej strefie” taxi w Krakowie.

   
    W nocy z 25/26 kwietnia 2014r. na terenie miasta Krakowa zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach okazjonalnych osób. W akcji wzięli udział inspektorzy Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, Wydziału ds. Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Delegatury Południowej GITD oraz pracownicy Urzędu Miasta Krakowa.


W trakcie powyższej akcji przeprowadzono 12 kontroli, w których ujawniono:
  • 8 x wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 8x8000zł kary;
  • 5 x wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 5x8000zł kary;
  • 7 x wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 7x8000zł kary;

W wyniku w/w działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną sumę 160 tys. złotych, wobec przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania administracyjne, na kierowców nałożone mandaty karne oraz skierowane wnioski o ukaranie do Sądu. Zatrzymano 1 dowód rejestracyjny za zły stan techniczny pojazdu.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie prowadził czynności inspekcyjne wraz z innymi służbami kontrolnymi na terenie miasta Krakowa w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji.


trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014