naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
04.06.2014


Kolejne niepokojące dane dotyczące nieuczciwej konkurencji.
   
    W dniach 28-30 maja 2014 roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie prowadzili czynności inspekcyjne ukierunkowane na ważenie pojazdów o masie do 3,5t. Czynności te miały na celu przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji wobec licencjonowanych przewoźników, gdyż przewóz rzeczy pojazdami nie objętymi ustawą o transporcie drogowym, a faktycznie o rzeczywistej masie większej niż 3,5 tony, taką konkurencję stanowi. Dodatkowo, pojazdy takie stwarzają ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, poprzez naruszenie konstrukcji pojazdu.


W wyniku prowadzonych działań dokonano ważenia 73 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., w wyniku czego aż w 70 przypadkach stwierdzono przekroczenie rzeczywistej masy całkowitej i nałożono mandaty karne na łączną kwotę 20 200 zł. Zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych.

Dokonano również ważenia 11 pojazdów powyżej 3,5 t i we wszystkich przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych mas całkowitych i nacisków na osie pojazdu. W związku z powyższym w stosunku do przewoźników zostały wszczęte postępowania administracyjne zagrożone łączną karą w wysokości 52 500 zł.


Dodatkowo, w dniu 28 maja 2014 roku podczas akcji ważenia pojazdów o masie do 3,5 t. inspektorzy WITD Kraków z Oddziału Terenowego w Nowym Targu zatrzymali pojazd marki Citroen. Podczas kontroli stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 0,65 t .oraz brak badań technicznych pojazdu. Skontrolowano trzeźwość kierowcy. Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wyniosła 0,79 mg/l, co odpowiada wartości 1,59 promila alkoholu we krwi.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014