naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
16.06.2014


„Pechowy” piątek trzynastego
– kontrola zakończyła niebezpieczny przewóz!

   
    W dniu 13 czerwca 2014r. w Trzebini na drodze gminnej o dopuszczalnym nacisku osi 8t inspektorzy WITD Kraków z Oddziału Terenowego w Chrzanowie zatrzymali do kontroli drogowej ciągnik siodłowy z naczepą, należący do polskiego przewoźnika. Z okazanego dokumentu przewozowego wynikało, iż przewożony jest ładunek 24 ton blachy stalowej. Podczas kontroli naczepy, inspektorzy ujawnili fakt, że z przodu naczepy znajduje się dodatkowy ładunek, umieszczony na 9 paletach.


Ustalenia inspektorów o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów pojazdu potwierdzały wstępnie dane z komputera pokładowego pojazdu, wskazując m.in. nacisk osi napędowej 14,7 t !!!

W związku z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej i nacisków osi pojazd został skierowany na legalizowany punkt kontrolny do ważenia pojazdów w miejscowości Alwernia, gdzie zostało przeprowadzone szczegółowe ważenie pojazdu członowego.

W wyniku ważenia pojazdu stwierdzono: dopuszczalna masa całkowita 44 tony (przekroczenie o 4t), nacisk osi napędowej pojazdu 13,9t (przekroczenie o 5,9t tj. o 74%).


Podczas kontroli inspektorzy ujawnili także, iż wykonujący przewóz drogowy kierowca prowadził pojazd nie używając karty kierowcy do tachografów cyfrowych i nie rejestrował całego swojego czasu pracy, dopuszczając się rażących przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynków ( m.in. czas jazdy dziennej 18,5 h, skrócenie czasu odpoczynku o 6 h). Kierującego ukarano mandatami karnymi w kwocie 2.000 zł za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy oraz 500 zł za umieszczenie ładunku, powodującego przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i nacisków osi.


Względem przedsiębiorcy zostały wszczęte postępowania administracyjne za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, w związku z naruszeniami przez kierującego norm czasu pracy kierowcy, zagrożone nałożeniem kary w kwocie 13.550 zł oraz za jazdę pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia, zagrożone nałożeniem kary w kwocie 15.000 zł.

Po zakończeniu kontroli, pojazd został usunięty na parking strzeżony.


trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014