naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
02.07.2014


Jeżdżący „złom” woził pasażerów !!!
   
    W dniu 1 lipca 2014r. inspektorzy WITD Kraków z Oddziału w Chrzanowie przeprowadzali kontrole pojazdów wykonujących regularne przewozy osób. W trakcie kontroli inspektorzy ujawnili fakt, iż jeden z pojazdów wykonujący przewozy na terenie powiatu chrzanowskiego jest w fatalnym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu przewożonych osób, jak i innych uczestników ruchu drogowego.


W pojeździe stwierdzono: niesprawny układ kierowniczy i hamulcowy, niedziałające oświetlenie, nadmierną, głęboką korozję elementów konstrukcji nośnej pojazdu i elementów zawieszenia, brak wymaganego wyposażenia, nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych oraz wiele innych usterek. Kierujący nie okazał do kontroli dokumentu potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu. Przybyły na miejsce kontroli właściciel pojazdu również nie był w stanie wskazać, gdzie znajduje się dowód rejestracyjny pojazdu, sugerując iż „gdzieś się zapodział…”.


Po rozmowie z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie inspektorzy ustalili, iż dowód rejestracyjny pojazdu został już wcześniej zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji, a badania techniczne pojazdu, którym przewożone były osoby utraciły ważność w październiku 2013r.!!!


W związku ze stwarzaniem zagrożenie w ruchu drogowym oraz brakiem dowodu rejestracyjnego pojazd został usunięty na parking strzeżony. Kierującego ukarano mandatem karnym 400zł za naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym, a względem przedsiębiorcy wszczęto postepowanie administracyjne zagrożone nałożeniem kary w kwocie 5.800zł za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym.trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014