naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
20.10.2014


Dodatkowy zbiornik paliwa.    W dniu 15 października 2014 r. podczas prowadzenia czynności kontrolnych na autostradzie A4 w miejscowości Aleksandrowice, inspektorzy z WITD Kraków zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewoźnika tureckiego składający się z ciągnika siodłowego oraz naczepy chłodni, w której przewożone były winogrona.


W trakcie oględzin ujawniono, że pojazd wyposażony jest w 3 zbiorniki paliwowe o łącznej pojemności 1594 litry, co jest niezgodne z przepisami ADR, które dopuszczają całkowitą pojemność zbiorników do 1500 litrów na jednostkę transportową.


Wobec powyższego podczas prowadzonej inspekcji stwierdzono liczne naruszenia przepisów ADR zagrożone łączna karą w wysokości 5250,00 zł, za:
  • Przewóz towaru niebezpiecznego bez dokumentu przewozowego (300,00 zł);
  • Dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR (2000,00 zł);
  • Niewyposażenie środka transportu w wymagane instrukcje pisemne (250,00 zł);
  • Niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane: gaśnice lub gaśnice niespełniające warunków określonych odpowiednio w ADR lub ADN (500,00 zł);
  • Niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane: wyposażenie ochronne określone odpowiednio w ADR lub ADN (5 x 200,00 zł);
  • Nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu, w cysternie, pojeździe-baterii, kontenerze, MEGC lub pojeździe MEMU, niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie, w zakresie: tablicy lub tablic barwy pomarańczowej (2 x 200,00 zł);
  • Zapakowanie, nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego bez wymaganego oznakowania sztuk przesyłki lub opakowania zbiorczego albo w nieprawidłowo oznakowanych sztukach przesyłki lub opakowaniach zbiorczych dla każdego numeru UN (800,00 zł).

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014