naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
13.11.2014


Wirtualna załoga - kierowca i „karta szefa” woziła
towary niebezpieczne, jeżdżąc po 36 godzin !!!    W dniu 12 listopada 2014r. w Wadowicach na drodze krajowej 52, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, Oddział w Chrzanowie zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą, należący do polskiego przewoźnika, którym przewożony był towar niebezpieczny z Niemiec do Polski.


Po zatrzymaniu do kontroli inspektorzy ujawnili fakt, iż w tachografie kontrolowanego pojazdu została umieszczona karta innego kierowcy. W momencie zatrzymania kierujący prowadził pojazd już 13-tą godzinę bez wymaganych przerw i odpoczynków.

W trakcie kontroli ujawniono, że kierowca regularnie używał karty kierowcy, należącej do swojego „szefa” symulując jazdę w załodze, jazdę innego kierowcy lub prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. Stwierdzono wielokrotne i rażące przekroczenia norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków – łącznie 30 naruszeń.

Kierujący regularnie łamał przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy, dopuszczając się m.in. prowadzenia pojazdu nawet przez 35 godzin i 44 minuty bez wymaganych przerw i odpoczynków, pokonując w tym czasie 2180 km !!!Na kierującego nałożono mandat karny w kwocie 2.000 zł za posługiwanie się cudzą kartą kierowcy, natomiast względem przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy wszczęto postepowanie administracyjne, zagrożone nałożeniem kary ze względu na stwierdzone podczas kontroli naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę 42.400 zł. Kierowcy nakazano odbiór minimum 9-godzinnego odpoczynku dziennego.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014