naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
25.11.2014


Kolejne działania kontrolne ITD przeciwko „szarej strefie”
taxi w Krakowie.    W nocy z 21/22 listopada 2014 roku na terenie miasta Krakowa zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach okazjonalnych osób.

W akcji uczestniczyli inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Miasta Krakowa.


W trakcie powyższej akcji przeprowadzono 7 kontroli, w których ujawniono:
  • 5 x wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 5 x 8000 zł kary;
  • 4 x wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 4 x 8000 zł kary;
  • 4 x wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 4 x 8000 zł kary.
W wyniku w/w działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną sumę 104 tys. złotych, wobec 5 przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania administracyjne, nałożono 3 mandaty karne na kierowców oraz skierowano 1 wniosek do Sądu o ukaranie za odmowę przyjęcia mandatu. Zatrzymano 1 dowód rejestracyjny za brak ważnych badań technicznych pojazdu.

Ponadto Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie regularnie prowadził czynności inspekcyjne wraz z innymi służbami kontrolnymi na terenie miasta Krakowa, w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.  

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014