naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
15.12.2014


Kolejne działania kontrolne przeciwko „szarej strefie”
taxi w Krakowie.    Po raz kolejny w nocy z 12/13 grudnia 2014 roku na terenie miasta Krakowa zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach okazjonalnych osób.


W akcji uczestniczyli inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, funkcjonariusze policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Miasta Krakowa.

W trakcie powyższej akcji przeprowadzono 5 przejazdów kontrolnych, w których ujawniono:
  • 4 x wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 4 x 8000 zł kary;
  • 4 x wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 4 x 8000 zł kary;
  • 3 x wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 3 x 8000 zł kary.
W wyniku w/w działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną sumę 88 tys. złotych, wobec 5 przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania administracyjne, nałożono 2 mandaty karne na kierowców oraz skierowano 3 wnioski do Sądu o ukaranie za odmowę przyjęcia mandatu.


Ponadto Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie regularnie prowadził czynności inspekcyjne wraz z innymi służbami kontrolnymi na terenie miasta Krakowa w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2014