naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
02.02.2015


Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.    W nocy z 31.01/01.02.2015r., na terenie miasta Krakowa zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach okazjonalnych osób.


W akcji uczestniczyli inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, funkcjonariusze policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Miasta Krakowa.

Podczas powyższej akcji przeprowadzono 5 przejazdów kontrolnych, w których ujawniono:
  • 4 x wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 4 x 8000 zł kary;
  • 4 x wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 4 x 8000 zł kary;
  • 3 x wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 3 x 8000 zł kary.
W wyniku w/w działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną kwotę 88 000 zł, wobec 5 przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania administracyjne, nałożono 1 mandat karny na kierowcę oraz skierowano 2 wnioski do Sądu o ukaranie za odmowę przyjęcia mandatu. Zatrzymano 1 dowód rejestracyjny za zły stan techniczny pojazdu.
 
 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie regularnie prowadził czynności inspekcyjne wraz z innymi służbami kontrolnymi, w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015