naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
13.02.2015


Spotkanie Rady Konsultacyjnej przy Małopolskim Wojewódzkim
Inspektorze Transportu Drogowego.    W dniu 12 lutego br. w siedzibie WITD w Krakowie odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Strony Społecznej tj.: Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Galicja”, Krakowskiej Izby Turystyki, Sądeckiej Izby Gospodarczej, Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego jak również Naczelnicy Wydziału Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Drogowego, Wydziału Elektronicznego Poboru Opłat Delegatury Południowej Głównego Inspektoratu Drogowego oraz Naczelnik Wydziału Inspekcji.


Spotkanie poświęcono podsumowaniu roku 2014, propozycji zmian w przepisach dotyczących tonażu pojazdów oraz informacji o nowych zasadach kontroli elektronicznego poboru opłat.

Przedstawiono zasadność ustawiania fotoradarów w miejscach w których są zlokalizowane, a także wspomniano o nowo powstających odcinkowych pomiarach prędkości, które działać będą na drogach krajowych.

Dużą uwagę poświęcono tematyce i problemom zgłaszanym przez przedstawicieli Strony Społecznej, tj. koniecznością wzmożenia kontroli zezwoleń przewoźników zagranicznych (w szczególności z Rosji, Białorusi oraz Serbii) jak i centrów logistycznych. Jednym z przodujących tematów dyskusji był pogłębiający się problem konkurencyjności polskich przewoźników, co spowodowane jest obecnie koniecznością egzekwowania ustalonej przez rząd Niemiec płacy minimalnej dla kierowców przejeżdżających przez teren Niemiec na poziomie 8,5 euro. Jak wspomniano, zawieszenie stosowania tej regulacji dla tranzytu nie jest zadowalające dla przedsiębiorców, gdyż stanowi niewielki procent całego transportu.


Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poinformował uczestników o rozpoczynającej się w ferie akcji „bezpiecznie nie tylko w autobusie”, która polegać ma na rozdawaniu dzieciom i młodzieży gadżetów w postaci opasek odblaskowych i kamizelek w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych autobusu.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015