naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
06.03.2015


Ukryty przewóz towarów niebezpiecznych.    W dniu 04.03.2015 r., na drodze krajowej nr 52, w miejscowości Wadowice inspektorzy WITD Kraków z Oddziału w Chrzanowie poddali kontroli samochód ciężarowy marki Volvo należący do polskiego przewoźnika, którym jak się okazało był przewożony ukryty towar niebezpieczny.


W trakcie oględzin skrzyni ładunkowej stwierdzono transport towarów niebezpiecznych (UN1133 i UN1263) w ilościach wymagających oznaczenia pojazdu tablicami barwy pomarańczowej, posiadania przez kierowcę ważnego zaświadczenia ADR (dokumentu potwierdzającego spełnienie przez kierowcę stosownych kryteriów/szkolenia zezwalającego na przewóz towarów niebezpiecznych), odpowiednio sporządzonego dokumentu przewozowego, instrukcji pisemnych w przypadku powstania zagrożenia, odpowiedniej ilości środka gaśniczego oraz wyposażenia ochronnego.


Powyższe braki ujawnione podczas inspekcji pojazdu będą skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika i są zagrożone karą finansową w wysokości 4650zł. Także, karą w wysokości 500 zł zostanie ukarany nadawca towaru.

W związku ze stwarzaniem zagrożenia w ruchu drogowym kierowcy zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015