naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
24.03.2015


Kolejne działania kontrolne przeciwko „szarej strefie”
w przewozach osób.    W nocy z 21/22.03.2015r., inspektorzy z WITD w Krakowie przeprowadził na terenie miasta Krakowa działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach okazjonalnych osób.

Podczas powyższej akcji ujawniono:
  • 3 x wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 3 x 8000 zł kary;
  • 2 x wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 2 x 8000 zł kary;
  • 2 x wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 2 x 8000 zł kary.
W wyniku w/w działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną kwotę 56 000 zł, wobec 3 przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania administracyjne, nałożono 1 mandat karny na kierowcę oraz skierowano 1 wniosek do Sądu o ukaranie za odmowę przyjęcia mandatu.


Ponadto, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie regularnie prowadził czynności inspekcyjne, w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji w przewozach osób na terenie miasta Krakowa.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015