naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
30.03.2015


Dalsze intensywne działania przeciw „szarej strefie”
w Krakowie.   W nocy z 27/28 marca 2015 roku na terenie miasta Krakowa po raz kolejny zostały przeprowadzone działania kontrolne skierowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji i „szarej strefy” w przewozach okazjonalnych osób.


W akcji brali udział inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie wraz z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz pracownikami Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach powyższych działań ujawniono:
  • 4 x wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 4 x 8000 zł kary;
  • 3 x wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 3 x 8000 zł kary;
  • 2 x wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 2 x 8000 zł kary.
W wyniku w/w akcji inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną sumę 72 000 zł, nałożono 1 mandat karny na kierowcę oraz skierowano 1 wniosek do Sądu o ukaranie za odmowę przyjęcia mandatu. Zatrzymano 2 dowody rejestracyjne pojazdów.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie regularnie prowadził czynności inspekcyjne wraz z innymi służbami kontrolnymi, w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji w przewozach osób na terenie miasta Krakowa.  

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015