naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
18.05.2015


Kontrole zadymienia spalin w komunikacji publicznej.   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dniach 12 i 15 maja 2015r., przeprowadził na terenie miasta Krakowa, Oświęcimia i Wadowic zintensyfikowane kontrole autobusów wykonujących przewozy na liniach regularnych, pod kątem kontroli zadymienia spalin.


W trakcie powyższych działań dokonano 62 badań dymomierzem, stwierdzając w 2 przypadkach przekroczenie dopuszczalnych norm zadymienia spalin, co skutkowało nałożeniem mandatów karnych na osobę zarządzającą transportem w łącznej wysokości 600zł, zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych i usunięciem z drogi na koszt właściciela przedmiotowych pojazdów.

Ponadto, inspektorzy w ramach w/w akcji zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny autobusów i w każdym przypadku na kierowców nałożyli mandaty karne za dopuszczenie tychże pojazdów do ruchu drogowego. W jednym przypadku kierujący pojazdem został ukarany mandatem karnym w wysokości 150 zł, za naruszenie ustawy o transporcie drogowym.


WITD w Krakowie informuje, że będzie cyklicznie sprawdzał poziom zadymienia spalin w autobusach wykonujących przewozy w ramach publicznego transportu osób.
 

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015