naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
03.06.2015


Rosyjski nielegalny transport.    W dniu 2 czerwca 2015 r., podczas prowadzenia czynności kontrolnych w miejscowości Chyżne, inspektorzy z Oddziału w Nowym Targu zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewoźnika rosyjskiego, którym przewożone było mrożone mięso.W trakcie kontroli kierowcy okazali do kontroli m.in. dokument przewozowy CMR, z którego wynikało, że nadawcą ładunku jest firma litewska, a miejscem przeznaczenia Rumunia. Analiza danych pobranych z tachografu cyfrowego i kart kierowców wzbudziła podejrzenia, co do trasy przejazdu i rzeczywistego miejsca załadunku towaru.

W związku z powyższym, przy udziale Służby Celnej dokonano otwarcia przestrzeni ładunkowej naczepy, celem weryfikacji towaru oraz faktycznego ustalenia miejsca załadunku.

Podejrzenia inspektorów okazały się trafne, gdyż towar został załadowany na terenie Polski, a nie na Litwie jak wskazywały dokumenty przewozowe, co zobowiązywało rosyjskiego przewoźnika do posiadania zezwolenia na kraje trzecie, którego kierowcy nie okazali.

Kontrola zakończyła się usunięciem pojazdu na parking strzeżony, nałożeniem mandatów karnych na kierowców w łącznej wysokości 1000zł, a wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie zagrożone karą 10 000 zł.
 

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015