naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
09.07.2015


Ważenie pojazdów w województwie małopolskim - wyniki.    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w okresie I półrocza 2015r. inspektorzy ITD na terenie całego woj. małopolskiego dokonali 1239 ważeń pojazdów.

Niepocieszającym jest fakt, że aż w 983 przypadkach zostały ujawnione przekroczenia nacisków na osie lub dopuszczalnej masy całkowitej.


Przeciążone pojazdy stanowią nieuczciwą konkurencję wobec przewoźników, którzy realizują przewozy drogowe zgodnie z przepisami, gdyż taki pojazd przewiezie więcej ładunku niż konkurencja.

Ponadto należy pamiętać, że samochody nienormatywne dopuszczają się degradacji dróg i poprzez wydłużoną drogę hamowania stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Mając na uwadze powyższe, WITD w Krakowie będzie nadal prowadził zintensyfikowane działania kontrolne w stosunku do pojazdów potencjalnie przeciążonych.


  

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015