naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
07.09.2015


Podsumowanie kontroli autobusów przewożących dzieci
do szkół.    W dniach od 1 do 4 września 2015r., inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadzili wzmożone kontrole autobusów wykonujących przewozy drogowe dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie woj. małopolskiego, jak również kontrolowane były autobusy realizujące kursy na liniach regularnych, którymi każdego dnia przemieszczają się uczniowie dojeżdżając do swoich szkół.


Inspektorzy podczas kontroli zwracali szczególną uwagę na prawidłową liczbę przewożonych dzieci, stan techniczny pojazdów oraz każdorazowo badano trzeźwość kierowców.

W trakcie powyższej akcji skontrolowano 270 autobusów, w wyniku czego zatrzymano 15 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny lub brak aktualnych badań technicznych, nałożono 20 mandatów karnych o łącznej wysokości 4450 zł.

Na uwagę zasługują dwa bardzo rażące przypadki przeprowadzonych inspekcji, mające bezpośredni wpływ na stworzenie zagrożenia podróżujących pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego, tj.:

W dniu 2 września 2015r., w miejscowości Rabka Zdrój w autobusie, którym przewożonych było 15 pasażerów stwierdzono:
  • popękaną i odkształconą ramę główną pojazdu;
  • liczne pęknięcia podłogi;
  • niewłaściwe zamocowanie siedzeń do podwozia;
  • nadmierną korozję elementów nośnych podwozia pojazdu „naprawianą” budowlaną pianką montażową;

Powyższy pojazd został wycofany z ruchu drogowego, a kierowcę ukarano mandatem karnym.

W dniu 4 września 2015r., w godzinach popołudniowych w miejscowości Andrychów został zatrzymany autobus z 8 pasażerami, którym wykonywany był przewóz osób na linii regularnej Andrychów – Nidek. W trakcie czynności kontrolnych zostało przeprowadzone badanie trzeźwości kierowcy, które wykazało, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wyniosła 0,69 mg/l, co odpowiada 1,38 ‰ alkoholu we krwi.

Ponadto, na podstawie przeprowadzonej analizy okazanych do kontroli drogowej dokumentów, w tym prawa jazdy stwierdzono, że kontrolowany kierowca nie posiada na dzień kontroli ważnych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu, jak również nie posiada wymaganego szkolenia okresowego uprawniającego do przewożenia pasażerów.

Wobec powyższego nałożono na osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 2000 zł.

Powyższa akcja kontrolna zostanie w najbliższych tygodniach powtórzona.  

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015