naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
22.09.2015


Kontrole zadymienia spalin podczas Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu.


    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dniu 17 września 2015 r. podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, przeprowadził na terenie miasta Krakowa zintensyfikowane kontrole pod kątem zadymienia spalin.


W trakcie powyższych działań dokonano 32 badań dymomierzem, stwierdzając w 4 przypadkach przekroczenie dopuszczalnych norm zadymienia spalin, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych i wycofaniem pojazdów z ruchu.

Łącznie zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych za wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawne oświetlenie lub inne usterki techniczne pojazdów.


Zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 18 ustawy o transporcie drogowym, za dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom grozi kara w wysokości 300 zł, nakładana na osobę zarządzającą w przedsiębiorstwie.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015