naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
12.10.2015


Ważenie autobusów.


    W dniach 7 i 9 października br., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadzili na terenie województwa małopolskiego kontrole pojazdów przeznaczonych do przewozu osób. Kontrole polegały na każdorazowym ważeniu „busa” celem określenia, czy wpisana do dowodu rejestracyjnego maksymalna ilość osób nie została zawyżona.


Działania miały na celu weryfikację zapisów zawartych w dowodach rejestracyjnych, dotyczących wpisów wartości masy własnej i maksymalnej ilości pasażerów, jaka może być przewożona pojazdem.

Inspektorzy poddali ważeniu 121 pojazdów, z czego w 29 przypadkach stwierdzono niezgodności masy własnej. Wpisana do dowodów rejestracyjnych dopuszczalna ilość osób, która może być przewożona tymi pojazdami, została nieprawidłowo oznaczona. W związku z powyższym, zatrzymano dowody rejestracyjne, celem dokonania niezbędnych korekt.


Kwestia przewozu pasażerów w ilości zgodnej z warunkami i parametrami technicznymi pojazdu, ma kluczowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa przewożonych osób jak i innych uczestników ruchu.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015