naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
19.11.2015


Kontrole zadymienia spalin.


    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dniach 16 i 17 listopada 2015 r., przeprowadził na terenie miasta Krakowa zintensyfikowane kontrole autobusów wykonujących przewozy drogowe na liniach regularnych, pod kątem zadymienia spalin.


W trakcie powyższych działań dokonano 33 badań dymomierzem, nie stwierdzając w żadnym przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm zadymienia spalin. Inspektorzy w ramach w/w akcji zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdów.

Ponadto, w wyniku kontroli nałożono 9 mandatów karnych na łączną kwotę 1400 złotych. 


ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015