naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
16.12.2015


Zintegrowane działania kontrolne przeciwko
„szarej strefie” taxi w Krakowie.


    W nocy z 11 na 12 grudnia 2015 roku na terenie miasta Krakowa zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie „szarej strefy” i nieuczciwej konkurencji w zarobkowych przewozach osób.


W akcji uczestniczyli inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, funkcjonariusze Policji, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Kontroli Skarbowej.

Podczas powyższej akcji przeprowadzono 10 przejazdów kontrolnych, w których ujawniono:
  • 10 x wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 10 x 8000 zł kary;
  • 8 x wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 8 x 8000 zł kary;
  • 6 x wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 6 x 8000 zł kary.
W wyniku w/w działań kontrolnych ujawniono naruszenia na łączną kwotę 192 000 zł oraz nałożono 7 mandatów karnych na kierowców naruszających przepisy ustawy o transporcie drogowym na łączną sumę 3 500 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015