naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
17.12.2015


Kontrola zezwoleń międzynarodowych.


    W dniach od 9 do 11 grudnia 2015 r. na polsko – słowackim przejściu granicznym w miejscowości Chyżne, prowadzone były przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie całodobowe działania kontrolne ukierunkowane na przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, w zakresie posiadania stosownego zezwolenia.


Podczas powyższych działań przeprowadzono 44 kontrole, stwierdzając w 3 przypadkach brak w pojeździe ważnego zezwolenia, co zgodnie z przepisami zagrożone jest karą 10 000 zł.

W trakcie trwania akcji ujawniono naruszenia ustawy o transporcie drogowym zagrożone karą administracyjną o łącznej kwocie 90 900 zł, a na kierowców zostało nałożonych 22 mandaty karne o łącznej sumie 15 350 zł.

Jednocześnie informujemy, że od początku 2015 roku inspektorzy tut. Inspektoratu wykryli 64 przypadki wykonywania przewozów międzynarodowych bez wymaganego zezwolenia.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2015