naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
03.02.2016


Kontrola zezwoleń międzynarodowych.


      Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie nieustannie, od początku 2016 roku realizują zadania inspekcyjne ukierunkowane na kontrole przewoźników zagranicznych pod kątem posiadania stosownego zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych.


W samym styczniu br. zostało ujawnionych 7 przypadków wykonywania transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, co skutkowało nałożeniem kar w łącznej wysokości 64 000 zł.

Ponadto, inspektorzy ujawnili wykonywanie przewozu kabotażowego przez przewoźnika z Republiki Czeskiej, za co został ukarany kwotą 10 000 zł.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie kontrolował, czy wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016