naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków




Aktualności




29.02.2016


Przewoźnik bez uprawnień woził dzieci do szkoły.


    W dniu 26 lutego 2016r. w miejscowości Izdebnik inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadzili kontrolę drogową przewoźnika, który realizował dowóz dzieci do placówki oświatowej.


W trakcie czynności inspekcyjnych ujawniono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym w zakresie:
  • Wykonywania transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji;
  • Wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego zezwolenia, bez wymaganego zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzenia zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym;
  • Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż autobus;
Za powyższe naruszenia przewoźnikowi grozi kara administracyjna w wysokości 10000 zł. Ponadto, kierowca został ukarany mandatem karnym w kwocie 500zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016