naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
20.05.2016


Rażące przeciążenia.


    W dniu 19 maja 2016 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie otrzymali informacje dotyczące prawdopodobnych nieprawidłowości związanych z ruchem pojazdów ciężarowych na ulicy Trockiego, mogącym skutkować uszkodzeniem nawierzchni przez przeciążone pojazdy.


Inspektorzy po przeprowadzeniu obserwacji we wskazanym miejscu, zatrzymali do kontroli dwa pojazdy ciężarowe należące do tego samego przedsiębiorcy, które przewoziły ziemię. W związku podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności pojazdów, doprowadzono je celem zważenia do punktu kontroli zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Księcia Józefa.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że jeden z pojazdów był przeciążony o 14,3t, a drugi o 12,4t. Ponadto, w obu pojazdach zaobserwowano przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi od 40% do 58%. Kierowcy co prawda okazali stosowne zezwolenie, ale umożliwiało ono wjazd samochodom ciężarowym na ul. Trockiego jedynie pojazdom o dmc do 24 ton.

W wyniku kontroli stwierdzono również rażące naruszenie ustawy o transporcie drogowym przez jednego z kierowców, polegające na nierejestrowaniu na wykresówce wskazań urządzenia rejestrującego w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

Łączna kwota mandatów karnych, które nałożono na kierowców wyniosła 3 250 zł. Względem przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne zagrożone łączną karą 35 000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016